Blanka összegzése az Anyahajó Anyaközpont szervezői csapatának coaching folyamatáról – 1. rész, a tárgyilagos

A munka 2015 október 15- december 3. között zajlott, kéthetente, összesen 4 alkalommal találkoztunk.

Kiváltója 2015. október 2.-i levelem,  mely felbolygatta a kedélyeket, egyeseket kétségbe ejtett, másokat vállalásokra ösztönzött, de mindenkit arra indított, gondoljuk újra működésünket.

A folyamat vezetésére Farkashegyi Andit (https://www.lianco-ateidod.hu/) kértem fel.

 

Első alkalommal szép számmal összegyűltünk, ekkor megpróbáltuk anyaközpontunk célját megfogalmazni és a benne akítvan tevékenykedők szerepeit elkülöníteni, meghatározni. Erre jutottunk:

  • Kapitány: Meghatározza az Anyahajó arculatát, operatív vezető
  • Tiszt: Koordinál a csapatok és a kapitány között, biztosítja, hogy a feladatok elvégzése megtörténjen
  • Felelős: Rendszeresen, aktívan feladatot vállal az Anyahajó működése kapcsán
  • Matróz: Segíti a felelős munkáját
  • Oszlopos tag: Valaha aktív és felelős önkéntes volt, aki most háttérben van, véleményére, tanácsaira adunk, folyó ügyekben felelőssége nincs
  • Egyéb szerepkörök:
  • Coach: szakértőként támogatja a vezetőket és a meghatározó tagokból álló csapatot a stratégiaalkotás és a szervezeti kérdések tekintetében (ad-hoc jelleg, felkérés alapján)
  • Támogató: biztosít bizonyos feltételeket az AH működése kapcsán

A jelen lévők magukba néztek és eldöntötték, hogy az adott pillanatban milyen szerepben látják magukat.

Ezt követően Andi és én egy külön pármunkában összeszedtük és táblázatba rendeztük az Anyahajóban zajló tevékenységeket. A következő 2 csoportos találkozón ezeket kategóriákba rendeztük, és elkezdtük végigvenni, hogy egy adott tevékenység esetén milyen feladata/hatásköre van az egyes szerepkörök tagjainak.

Az eddigi munkáról egy ppt összefoglaló készült, mely tartalmazza a fentieket.

A tevékenységlista alapján a szervezői megbeszélésekhez Edina egy folyamatosan használható táblázatot készített, mely segítségével nyomon követhetők a folyó és a lezárt ügyek, a folyamatok és a felelősök. Ezt azóta is sikerrel használjuk. A táblázat lehetővé teszi, hogy a megbeszélések levezetése kikerüljön a kapitányi feladatok közül. Elhatározás született, hogy ezentúl az ilyen megbeszéléseket felváltva fogja néhány vállalkozó vezetni. (Ezt az elhatározást tett még nem követte.)

A következő, utolsó lépés az lett volna, hogy az így konkrétan körvonalazott feladatok mellé a hozzá rendelt szerepköröket vállaló önkéntesek csatlakoznak, így a munka automatikusan elosztódik.

Sajnos a kezdeti tenni akarást és érdeklődést nem követte folyamatos részvétel, így az utolsó coaching alkalomra nagyon kevesen maradtunk. Ezért a fenti vállalás-tétel helyett csak azon tudtunk lamentálni, hogyan lehet ilyen körülmények között bármit is tervezni.

Kijelöltük legfontosabb és legsürgősebb feladatainkat: az új évet kommunikációnk újratervezésével és önfenntartásunk megalapozásával fogjuk kezdeni. Nyilvánosságra hozzuk a betöltésre váró feladatok listáját. Készítek egy szívhezszóló összefoglalót a történtekről, melyben (megint) hangsúlyozom: konkrét vállalásokra van szükség.

Íme, ez volna az.