Levél Ferencváros Önkormányzatához

önkorm levélBudapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Bácskai János polgármester
Budapest
Bakáts tér 14.
1092

Tárgy: Anyahajó őszi (újra)tervezés

 

Tisztelt Polgármester Úr!

Jelen levelünk tartalmában megegyezik az általunk 2016. aug. 25-én a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, [Kállay Gáborné alpolgármester, T. Zuggó Tünde (alpolgármesteri titkárság), Madár Éva (vagyonkezelés), Janitz Gergő (vagyonkezelés-helyiséggazd. csop), Kelemen Miklós (humánszolg.), Szűcs Balázs (főépítész), Sajó Ákos (József Attila Lakótelep Részönkormányzat) és az Ön] számára küldött e-mailével, annak hivatalos megerősítéseként küldjük:

Engedjék meg, hogy így mindannyiukat megszólítva tájékoztassuk Önöket az Anyahajó Egyesületnek a Ferencvárosi Önkormányzattal folytatott eddigi együttműködési folyamatáról, valamint kiemelt jövőbeni terveinkről.
Új évadot kezd az Anyahajó Anyaközpont a József Attila-lakótelepen. Javában zajlik az őszi évad programjainak tervezése, folyamatban lévő ügyeink rendezése. Továbbra is kiemelt projektünk állandó bázisunk -egy családbarát közösségi tér- megteremtése. Célkitűzésünk, hogy mihamarabb olyan kikötőt találjunk az Anyahajónak, ahol megfelelő baba- és családbarát körülmények közt tudjuk programjainkat bonyolítani, az Önkörmányzattal való együttműködésben, továbbra is a köz érdekében tevékenykedve.

Ennek érdekében tett lépéseink az elmúlt másfél évben:
I./ Dési Művelődési Ház
2015. áprilisától december végéig NTCA által finanszírozott pályázati forrásból finanszíroztuk a Dési Művelődési Ház helyiségeinek bérleti díját, majd 2016. januárjától június végéig, az Önök támogatásával és közbenjárásával, díjmentességet kaptunk a FIÜK-től, hogy zavartalanul folytathassuk működésünket. Támogatásukat hálásan köszönjük, bízva abban, hogy amíg anyaközpontunk állandó otthonra nem lel, a továbbiakban is élvezhetjük a Ház vendégszeretetét.

Kérésünk: Szeretnénk megerősítést kapni, hogy a Ház szeptemberi nyitásával a működésünk továbbra is biztosított lesz, díjmentes szerződésünk meghosszabbításra kerül.

II./ Toronyház u. 3/b fsz. VI. szám alatti helyiség
2015. nyár végétől -a Címzettek zömével való szoros írásbeli- és telefonos kapcsolattartásban- folyamatban van egy állandó bázis megteremtésére vonatkozó törekvésünk. Ez ügyben az alábbi lépések történtek:
Kezdeményezésünkre felmerült potenciális helyiségként a Toronyház u. 3/b fsz. VI. szám alatti helyiség, melyet 2016. január 13-án Alpolgármester Asszonnyal, T.Zuggó Tündével és a FIÜK képviselőivel közösen bejártunk. Megállapítottuk, hogy az ingatlan adottságai alkalmasak lennének tevékenységünk folytatására, azonban az jelentős felújításra szorul, jelenlegi állapotát tekintve beköltözésre alkalmatlan. (Az egyesületünk ezidőtájt, 1 éven át, 2016. május végéig, pályázati pénzből finanszírozta működését, egy esetleges felújításra fordítható összeggel nem rendelkezett.)
Eközben 2015. decemberében bejegyezte egyesületünket a Fővárosi Törvényszék, majd szorosan ezt követően, 2016. január 18-án, a Gazdasági Bizottság közérdekűvé nyilvánította egyesületünket és előzetes kérelmünkre a szóban forgó helyiség kedvezményes bérletéről február 17-én határozatot is hozott. Az Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásunk tervezete május-június folyamán elkészült, vállalásainkat megtettük, mely vállalásokat fontosnak és támogatandónak ítélt a Humánszolgáltatási Osztály.
A közös helyszíni szemlét követően, építész önkéntesünk felmérései alapján, március 3-án informális felújítási költségtervet készítettünk, mely hozzávetőleg 4,6 M Ft-ra becsülte a felújítással járó költségeket. Május 18-án, egy kivietelező által készített, ugyancsak informális árajanlatból kiderült, hogy a felújítás várható költsége 6 M Ft körül mozog. Tételes, kiviteli tervszintű, részletes munkanemeket tartalmazó árajánlatot – a helyiség újbóli megtekintésének híján (az ideiglenesen rendelkezésünkre bocsájtott kulcs ugyanis nem nyitotta a zárat) – nem tudtunk készítettni, a kivitelezőnk által benyújtott árajánlatot ezért formailag nem találta megfelelőnek a Helyiséggazdálkodási Csoport. A kivitelezővel való kapcsolatfelvétel – tudomásunk szerint – még nem történt meg, az ingatlan körüli ügy itt akadt el idén nyáron.
Időközben a programjaink látogatottsága folyamatosan nőtt, szembesültünk azzal, hogy a helyiség felújítása mekkora költséggel járhat, illetve közel lakó anyák felhívták a figyelmünket arra, hogy a helyiség közvetlen környezete sem teljesen ideális kisgyermekes programok lebonyolítására. (Pl. áruátvétel a szomszédos közértben, mely teherautó forgalommal jár, parkoló és vendéglátó egység a bejárattól pár méterre, babakocsi tárolási nehézségek, balesetveszély stb.)

Kérésünk: Szeretnénk megtudni az Önök jelenlegi álláspontját a helyiséggel kapcsolatosan.

III./ Egyéb lépéseink: Mikroadomány-gyűjtési akciók helyiség felújítás/létrehozás céljából
2016. június 18-án, „Kikötőt az Anyahajónak!” felhívással egyesületünket 18 önkéntes úszó képviselte Magyarország első közösségi adománygyűjtő úszórendezvényén, a Swimathonon. A rendezvényt megelőző 1 hónapon át zajló mikroadomány-gyűjtő kampány eredményeképp közel 1,5 M Ft összegben gyűjtöttünk támogatást, melyet a szervező Ferencvárosi Közösségi Alapítvány (FKA) – támogatói szerződés megkötése mellett – csak akkor tud rendelkezésünkre bocsájtani, ha a felhasználásra vonatkozóan konkrét ütemezési tervvel állunk elő. Erre mielőbb szükség lesz, de legkésőbb október 15-ig, az FKA-val való megállapodásunk értelmében. Ha záros határidőn belül nem teszünk lépéseket, eleshetünk a támogatási összegtől -visszautalásra kerül a pénz több mint 300 adományozó részére-, amit szeretnénk elkerülni. Eredeti elképzelésünk az volt, hogy a támogatói összeget a szóban forgó Toronyház utcai ingatlan felújításának első ütemére fordítjuk, hogy a munkálatok mielőbb megkezdődhessenek. Azonban mivel ezidáig nem kaptunk bíztató választ a helyiség további költségeinek finanszírozását illetően, egy „B-terv” kidolgozásába is kezdtünk, keressük az egyéb lehetőségeket állandó bázisunk kialakítására, hiszen a Swimathonból rendelkezésünkre álló támogatási összeget kizárólag helyiség felújításra és/vagy létrehozásra tudjuk felhasználni, mert támogatóinktól célzottan erre kértünk pénzt.

2016. júliusában adománylicitet szerveztünk publikus facebook oldalunkon, melyre tárgyi felajánlásokat kaptunk magyar kézműves anyáktól, cégektől. Az adománylicitből közel 230 e Ft-ot gyűjtöttünk, szintén a helyiség céljára.

IV. Alternatív megoldási javaslataink a helyiségre vonatkozóan

IV./1. Mobilház felépítése a Nagyjátszótér szomszédságában
Tudomásunkra jutott az Önkormányzat játszótérfelújítási koncepciója, melyhez kapcsolódva már fel is vettük a kapcsolatot Sajó Ákos úrral. Janitz Gergő úrnak személyesen, valamint T.Zuggó Tündének telefonon érintőleg már említést tettünk ehhez szorosan kapcsolódó legújabb tervünkről: szeretnénk egy mobilház felépítésébe fogni, a Nagyjátszótér közelében, a Csiga park tőszomszédságában, hasonlóan ahhoz, mint amit Pesterzsébet Önkormányzatának Hársfa játszóterén használnak a helyi anyák és gyermekeik saját közösségi térként.
Utánajártunk egy kb. 100m2-es mobilház költségeinek, ami hozzávetőleg 13 M Ft-os beruházást jelentene (konkrét igényekhez mérten zajlik a ház tervezése, mindezek tudatában és függvényében alakul a végső ár). Jelenleg – a mikroadománygyűjtési akcióink sikerének köszönhetően – hozzávetőleg 1,7 M Ft-ot tudnánk erre a célra fordítani. A hiányzó összeget Önkormányzati támogatással, illetve egyéb pályázati lehetőségek kiaknázásával látjuk megvalósíthatónak.
Tudomásunkra jutott az FHB Családbarát Környék Programja, és a MegSzépülaVárosom kampány. Érdemesnek véljük a kampányhoz való csatlakozást, lokális lakossági kapcsolati hálónk megmozgatását az ügy érdekében.
Röviden a pályázati lehetőségről: Az FHB pályázati kiírásában azt vállalja, hogy még idén októberben felveszi a kapcsolatot annak a városrésznek a vezetésével, amelyről a legtöbb vélemény érkezett, hogy velük együttműködve, egy közösen kiválasztott közösségi teret még családbarátabbá tegyék. (…) Fejlesztésüket még 2016. őszén, de legkésőbb 2017. tavaszán tervezik elvégezni. A megvalósítás pontos ideje nagymértékben függ a kerület vezetőségével történő megállapodástól és a városrész lehetőségeitől is.

Kérésünk: Szeretnénk Önökkel körbejárni, hogy egy ehhez hasonló, együttműködésen alapuló, (mobil)helyiség létrehozása itt nálunk, a lakótelepen, lehetséges-e.
Kérdésünk: Érdemesnek vélik-e az FHB Családbarát Környék Programjához való kapcsolódást, ennek sikere érdekében lakótelepi kapcsolati hálóink mielőbbi aktív megmozgatását?

IV./2. Lakótelepi önkormányzati tulajdonú ingatlanok felülvizsgálata
Igyekeztünk felmérni, hogy a lakótelepen milyen – kisebb felújítást igénylő – önkormányzati helyiségek vannak jelenleg, azokat a bérlők meddig bérlik, milyen feltételekkel, de nem jutottunk információhoz ezzel kapcsolatosan.

Kérésünk: tájékoztatás az Önkormányzat részéről a jelenlegi lehetőségek tükrében, illetve annak továbbgondolása, hogy ezek közül lehet-e bármelyik megfelelő az Anyahajó Anyaközpont működtetésére.

IV./3. Lakótelepi piaci alapú bérlemények
Múlt évben felmértük a lakótelepen üresen álló piaci bérleményeket, de az árak, illetve az ingatlanok meghatározott feladatra szolgáló kiadása miatt ez nem tűnt járható útnak.

Kérdésünk: Lehetséges-e, hogy önkormányzati bérlemény híján egy piaci bérlemény finanszírozásával támogatják további működésünket?

Érdeklődve várjuk véleményüket, nyilatkozatukat ötleteinkkel, valamint folyó ügyeinkkel kapcsolatosan. Továbbra is számítunk támogatásukra, célunk egy kölcsönösen előnyös együttműködés sínre tétele.

Mivel a Swimathont szervező FKA-nak október 15-ig vissza kell jeleznünk, hogy az adomány átérhessen a számlánkra, örömmel vennénk, ha szeptember elején egy személyes találkozó alkalmával, az érintett szereplők mindegyikének bevonásával, alaposabban körül tudnánk járni ötleteinket és közösen elkezdenénk kidolgozni egy megvalósítási tervet.

Tisztelettel,
Kustár Blanka – elnök
Nemesné Singer Edina – alelnök
Paál Rita – alelnök

Budapest, 2016. augusztus 31.